Ştiri:

Sinaxar 10 Aprilie

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfinților mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și alți treizeci și șase, care erau însoțitorii fericitului Zenon, ai lui Alexandru și ai lui Teodor.

Acești sfinți mucenici au fost din Africa în anii împăratului Deciu și a guvernatorului Fortunian. Și ieșind porunca să se lepede toți de credința lui Hristos, iar cei care se vor ține de ea, și n-ar vrea să se plece împăratului, să fie chinuiți în tot chipul. Văzând acești patruzeci că mulți alunecau și mergeau la rătăcire, se vorbiră între ei și se uniră a sta împotrivă bărbătește, și să se îmbărbăteze bine cu vitejia sufletului și a trupului pentru mărturisirea lui Hristos, aducând aminte unul altuia cuvintele lui Hristos, care îndemnau pe credincioși spre mărturisire. Și stând ei de față înaintea guvernatorului Fortunian propovăduiră puterea lui Hristos și neputința chipurilor celor fără de simțire, ce se cinsteau de păgâni, iar guvernatorul a poruncit să fie băgați în temniță. Și trimițând ca să aducă pe însoțitorii fericitului Zenon și ai lui Alexandru și Teodor, care și mai înainte veniseră la cercetare, și îndemnau ca să se despartă de credința lui Hristos și să se închine la idoli. Însă ei stând împotrivă și arătând statornicia credinței din cuvintele lor, au fost supuși la felurite și nenumărate chinuri, în mai multe rânduri. Dar ei în aceste chinuri s-au îndulcit de ajutorul cel de la Dumnezeu, căci au căzut legăturile de pe dânșii prin arătare de îngeri, și îndulcindu-se și de hrană, iarăși au stat de față înaintea guvernatorului, cu suflet viteaz; și chinuindu-i cu strujirea, i-au dat la fiare să-i mănânce, însă nici una nu s-a atins de ei. Pierzând guvernatorul nădejdea cea pentru dânșii, a poruncit de le-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea sfintei proorocițe Olda.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Iacov preotul și Aza diaconul.

Acești sfinți au fost pe vremile lui Sapor împăratul persienesc; Iacov era din satul numit Farnata, iar Aza din satul ce se numia Vitniora. Fiind prinși și înfățișați la Ahoshargan întâiul vrăjitor, și în priveliște mărturisind pe Hristos, le-au turnat pe nări muștar cu oțet; apoi au fost bătuți, și fiind spânzurați sus, goi și fără de acoperământ, înghețau de răceala nopții. Apoi mai în urmă fiind pogorâți, și neplecându-se a jertfi soarelui și focului, din porunca stăpânitorului li s-au tăiat capetele; și așa purtătorii de cununi s-au suit în ceruri.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Dima, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1363 și care prin sabie s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 121
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 16 Mai În această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teodor sfințitul, ucenicul preacuviosului Pahomie cel Mare. Fericitul acesta îndeletnicindu-se cu legea lui Dumnezeu și tot c citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro