Ştiri:

Sinaxar 5 Aprilie

În această lună, în ziua a cincea, pomenirea sfinților mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion și Nichifor.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Teodul și Agatopod.

Din acești doi sfinți, Teodul era mai tânăr, iar Agatopod mai ajuns de vârstă, și amândoi erau din cetatea Tesalonicului. Pentru credința lui Hristos au stat înaintea stăpânitorului Faustin și neplecându-se a jertfi idolilor, ci credința lui Hristos neclintit păzind-o, au fost aruncați în adâncul mării și așa s-au săvârșit. Însă li s-a arătat lor ceea ce era să fie prin descoperire mai înainte de sfârșit, căci li se părea amândorura că au intrat într-o corabie care sfărâmându-se de întreitele valuri ale furtunii și cei ce împreună înotau pierzându-se, ei singuri scăpând, s-au suit peste un munte, care era înalt până la cer, arătând vedenia pătimirea lor cea mare și suirea lor la cer.

Tot în această zi, pomenirea preacuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Tesalonic.

Această cuvioasă Teodora, din tânără vârstă iubind pe Hristos, s-a lepădat de lume și ducându-se la chinovie, s-a tuns în schima monahală, și lucrând toate virtuțile, pe toate împreună le-a izbutit. Atâta ascultare și cinste a câștigat de la toate celelalte călugărițe și de la stareță, încât și după moarte a arătat că este vie. Căci viața sa păzind-o curată și neîntinată, a lăsat-o celorlalte surori ale mănăstirii, ca un stâlp însuflețit. După vreme nu puțină de la adormirea ei, stareța mutându-se către Domnul, și aceasta curată și duhovnicească fiind, s-a făcut multă adunare la îngroparea ei. Căci erau și din cei mai aleși, și popor mult adunat, cucernici monahi și bărbați aleși, și s-a făcut slujbă după rânduială.
Deschizându-se mormântul în care de multă vreme zăcea cuvioasa Teodora, ca să fie pus aproape de ea trupul stareței, s-a făcut o minune, pentru cei ce priveau, înspăimântătoare, iar pentru cei ce auzeau, uimitoare, căci locul era potrivit pentru privire. Și toți uitându-se au văzut cum Teodora care de multă vreme zăcea moartă, s-a strâns pe sine, și, ca și cum ar fi fost vie, a dat loc duhovniceștii sale maici, ca și când îi aducea cinstire. Acest lucru străin văzându-l toți cu înspăimântare strigau: Doamne miluiește. Încă de atunci și până acum, multe semne a făcut Dumnezeu prin cuvioasa Teodora.

Tot în această zi, pomenirea sfinților muccnici Teodora si Didim.

Pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian, ighemon fiind Eustratie în Alexandria, era prigoană asupra creștinilor. Deci atunci fiind prinsă fecioara Teodora a mărturisit pe Hristos înaintea tuturor, și bătând-o au pus-o în închisoare. Și trecând câteva zile, iarăși scoțând-o la cercetare, a fost închisă într-o casă de desfrâu. Și trimițând stăpânitorul la ea tineri desfrânați, aceștia năvăleau asupra ei; iar sfânta se ruga lui Dumnezeu. Din rânduială dumnezeiască s-a aflat acolo un mai-mare preavestit tânăr cu numele Didim, ce era îmbrăcat cu straie ostășești, și dezbrăcându-și hainele sale le-a dat fecioarei de le-a îmbrăcat, împreună și armele sale. După ce le-a îmbrăcat fecioara, cu sfătuirea lui Didim a ieșit din casa de desfrâu, și așa s-a păzit neprihănită și curată mulțumind lui Dumnezeu. Intrând unul din acei desfrânați în casa de desfrâu și aflând în loc de fecioară pe Didim acolo șezând, a rămas înspăimântat, și cugeta întru sine zicând: "Au doară Hristos poate să prefacă fecioarele în bărbați ? Cel ce a intrat a ieșit, iar fecioara unde este ? Căci auzind eu, oarecând, că Hristos a prefăcut apa în vin, basm socoteam aceasta, iar acum mai mare minune văd." Acestea cugetând acela, văzând Didim că este cuprins de nedumerire, a mărturisit întâmplarea, că adică el singur a fost lucrătorul acestui lucru și că de voiește să vestească stăpânitorului, adăugând că el așteaptă încă acolo, stând în locul fecioarei, căreia el i-a dat drumul din casa de desfrâu fără temere. Acela a spus, și îndată Didim a fost înfățișat la judecata stăpânitorului, care i-a zis: "Cum ai îndrăznit să faci acest lucru?" Și sfântul i-a răspuns: "Creștin fiind, și bine știind a neguțători, cu o pricină două cununi mi-am dobândit: una adică am răpit pe fecioara din mâinile voastre cele păgânești, curată pe ea păzind-o, și alta, că și eu m-am mărturisit vouă că sunt creștin." Și stăpânitorul a zis: "Pentru cutezarea ta aceasta, poruncesc să ți se taie capul; iar pentru că crezi în Hristos, și nu jertfești zeilor, poruncesc ca trupul tău să fie topit în foc." Și sfântul a zis: "Bine este cuvântat Dumnezeul meu, Care n-a trecut cu vederea lucrarea mea." Și ducându-se la locul de chinuire după ce a făcut rugăciune, i s-a tăiat capul; și sufletul său s-a înălțat la cer, iar trupul său a fost dat focului. Iar oarecare creștini, adunând cinstitele lui moaște ce au rămas din foc, le-au îngropat cu cinste.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Termu.

Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei: Stăpâna și Slujnica.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Pompie.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Zinon, care cu smoală fiind uns și în foc băgat și cu sulița fiind pătruns, s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Maxim și Terentie.

Tot în această zi, pomenirea sfântului nou mucenic Gheorghe, care s-a nevoit în noul Efes, în anul 1801, și care prin sabie s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 120
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 27 Mai În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Eladie. Acest sfânt curățindu-se pe sine de toată înșelăciunea și făcându-se vas ales Sfântului Du citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro