Ştiri:

Sinaxar 17 Aprilie  

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea sfântului sfințit mucenic Simeon, episcopul Persidei, cu însoțitorii săi Avdela preotul, Gotazat, Fusic și alții o mie o sută cincizeci.

Ctesifon și Salic care domneau în cetățile Persidei, pe când împărățea în țara Persidei Sapor, au scris împăratului că arhiereul creștinilor Simeon și alți mulți nu vor să se supună împărăției și să dea dajdie, ci își aleg mai degrabă a muri pentru Hristos, decât să slujească cu ponos și cu necinste. Mâniindu-se pentru acestea împăratul, a poruncit să fie adus sfântul Simeon legat cu două lanțuri, și trimis la temniță. Acolo sfântul a întors la credința în Hristos pe prepozitul Gotazat, care fusese mai înainte creștin, dar pentru cinstea ce avea la împăratul și de frică se închinase soarelui după legea perșilor; pe care prinzându-l, i-a tăiat capul, în locul binelui ce-i făcuse acesta, căci el crescuse pe împăratul, de când fusese înțărcat de la sân. Auzind de dânsul, în temniță, sfântul Simeon se bucura și se ruga lui Dumnezeu cu ceilalți, ca și el să se săvârșească în același chip. Scoțându-i și pe dânșii din temniță, li s-au tăiat capetele, fiind la număr o mie o sută cincizeci. Au tăiat întâi pe sfântul Simeon, îndemnând la aceasta și pe ceilalți. Se zice că unul din cei ridicați s-a înfricoșat, iar îngrijitorul palatului care se numea Fusic, îl îmbărbăta să nu se sperie nicidecum, ci să închidă ochii și să primească tăierea, că este grabnică moartea; dar fiind pârât pentru aceasta, și mărturisind cu îndrăzneală că crede în Hristos, i s-a tăiat limba, și i s-a jupuit pielea, și așa și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Acachie, episcopul Melitinei.

Acest preacuvios a fost din Melitina Armeniei, din părinți binecredincioși, temători de Dumnezeu care, fiind neroditori, prin rugăciune și prin înfrânare au cerut loruși de la Dumnezeu această roadă binecredincioasă, pe cuviosul Acachie, pe care crescându-l întru învățătura cărților, l-au dus la episcopul cetății aceluia, și l-au dat spre slujba lui Dumnezeu, căci așa s-au fost făgăduit când au cerut de la Dumnezeu să le dea acest rod. În acea vreme era episcop fericitul Otrie cel ce a fost unul din cei o sută cincizeci de sfinți, la Sinodul al doilea, împotrira eresului lui Machedonie, luptătorul în contra Duhului Sfânt. Cunoscând darul lui Dumnezeu ce era întru Acachie încă din pruncia lui, l-a făcut cleric bisericesc; și trecând Acachie din putere în putere, întru faptele cele bune și întru osteneli bisericești cu viața cea plăcută lui Dumnezeu, s-a suit la treapta preoției și făcân-du-se vas ales Sfântului Duh, s-a învrednicit de treapta arhieriei ca un vrednic, și a fost episcop al cetății Melitinei, după moartea episcopului Otrie, fiind ales de toți cu un glas. Acesta a fost la Soborul al treilea ce s-a ținut la Efes, dimpreună cu sfântul Chiril patriarhul Alexandriei, împreună și cu ceilalți sfinți părinți, împotriva lui Nestorie patriarhul Constantino-polului, care hulea pe preacurata Fecioară de Dumnezeu Născătoarea; pe acesta surpându-l, l-au dat anatemei, ca pe un eretic și păgân. Și așa Acachie, fiind iubit de toți sfinții părinți și lăudat, încă și de împăratul cel binecredincios, Teodosie cel Mic, mult a fost lăudat și întru mulți ani păstorind Biserica lui Hristos, și multe minuni făcând, s-a mutat către Domnul, punându-se sfintele lui moaște lângă mormântul sfântului mucenic Polieuct, cu care împreună acum stă în cetele sfinților.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Adrian.

Și acest mucenie Adrian era unul din cei ce oarecând au fost prinși și au fost puși la felurite închisori. Fiind scoși din închisoare, în vremea când grecii se aflau în rătăcire și jertfeau zeilor celor mincinoși, era silit și acesta să se apropie de jerfelnic și să aducă tămâiere. Dar el nu numai că nu s-a plecat a face aceasta, ci tare fiind cu trupul și viteaz, a răsturnat jertfelnicul, și jertfele ce erau deasupra lui le-a vărsat și focul l-a împrăștiat. Pornind prin aceasta spre urgie pe guvernator și aprinzând mânia închinătorilor la idoli a fost prins și bătut fără cruțare, și l-au aruncat într-un cuptor ars cu foc, și așa s-a săvârșit cu pace.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Agapet, papă al Romei.

Acest între sfinți părintele nostru Agapet a trăit pe vremea împărăției lui Justinian, crescut fiind prin sihăstrie și virtute și învrednicit de cinstea preoției. Purcezând să meargă la Constantinopol, ca să se întâlnească cu împăratul Justinian, îndată pe cale a dat dovadă de virtutea sa și de îndrăzneala către Dumnezeu, căci ajungând în Grecia, văzând un om cuprins de două neputințe, căci nici nu putea vorbi, nici nu putea umbla, apucându-l de mână, l-a făcut cu picioare noi, și băgându-i în gură sfântă părticică din stăpânescul Trup, I-a arătat bine grăitor. Dar și după ce a ajuns la Poarta de aur, punând mâna pe un orb ce s-a apropiat de el, i-a dăruit puterea vederii. Drept aceea după vrednicia virtuții sale, fiind primit de cei în dregătorii și de senat și de însuși împăratul și de toată cetatea, și izgonind din Scaunul Constantinopolului pe Antim episcopul Trapezuntei, care rău trecuse la acel scaun, ca cel ce cugeta ale lui Eutihie și ale lui Sever, l-a dat pe el anatemei și a hirotonit pe preacucernicul preot Mina al preasfintei bisericii celei mari, încuviințat cu viața și cu cuvântul, și care avea drepte cugetările credinței. Pe acesta așezându-l în scaunul patriarhicesc, după câtăva vreme s-a mutat către Domnul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro

1880: S–a înființat Banca Națională a României
 
1907: În urma fuzionării principalelor grupări conservatoare, Petru P. Carp devine șeful Partidului Conservator

1917: S-a înființat, la Paris, Comitetul Național al Românilor din Transilvania și Bucovina, sub președinția lui Traian Vuia, apoi a dr. Ioan Cantacuzino; a militat pentru independența Transilvaniei și unirea acesteia cu România. (17/30)[1]

1924: A luat ființă studioul Metro–Goldwyn–Mayer

1931: La Calcutta, India are loc un accident aviatic, în urma căruia aviatorul Radu Beller moare, iar principele G.V Bibescu este grav rănit

1963: Compania Ford a lansat mașina Mustang.[2]

1964: Geraldine Mock a devenit prima femeie din lume care a zburat singură în jurul lumii

1969: Alexander Dubèek, părintele "Primăverii de la Praga", a fost înlocuit în funcția de prim–secretar al CC al PC din Cehoslovacia de către Gustav Husak

00000 Shirhan Sirhan este condamnat pentru asasinarea lui Robert F. Kennedy

1975: Khmerii roșii au preluat puterea la Pnom Penh, instituind cel mai cumplit regim de teroare din sec. XX, care a plasat Cambodgia în umbra istoriei contemporane

1991: Delegației Parlamentului României i s-a acordat statutul de delegație asociată la Adunarea Atlanticului de Nord (din 14 noiembrie 1998, AAN și-a schimbat numele în Adunarea Parlamentară a NATO).

 

NASTERI

1735: Johann Seivert, lexicograf transilvănean (d. 1785)

1885: Karen Blixen, romancieră daneză (d. 1962)

1894: Nikita Hrușciov, conducătorul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (d. 1971)

1895: Ion Vinea, poet, prozator și traducător (d. 1964)

1897: Thornton Wilder, scriitor american, laureat al premiului Pulitzer pe anul 1926 (d. 1975)

1900: Willy Burkhardt, compozitor elvețian (d. 1955)

1916: Magda Isanos, poetă (d. 1944)

 

DECESE

1647: Grigore Ureche, cronicar moldovean (n. 1590)

1790: Benjamin Franklin, scriitor, politician american (n. 1706)

1896: Traian Demetrescu, poet, prozator și publicist (n. 1866)

1942: Jean Baptiste Perrin, fizician francez, laureat al Premiul Nobel (n. 1870)

1945: Ion Pillat, poet și eseist (n. 1891)

1945: Mircea Streinul, scriitor și poet iconarist (n. 1910)

1964: George Vraca, actor român (n. 1896)

1975: Sir Sarvepalli Radhakrishnan, filosof și om politic indian (1956) (n. 1888)

1985: Dumitru Ion Suchianu, eseist și traducător, critic de film (n. 1895)

1990: Paul Gh. Dimo, inginer, specialist în domeniul electricității (n. 1905)

2006: Mihail-Constantin Eremia, profesor universitar la Facultatea de Drept din Universitatea București (n. 1956)

2007: Gil Dobrică, solist vocal (n. 1946)

2010: Alexandru Neagu (fotbalist), fotbalist român

 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 114
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 18 Martie În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului. Sfântul Chiril s-a născut din părinți evlavioși, care mărturiseau credința citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro