Ştiri:

Sinaxar 3 Decembrie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Prooroc Sofonie.

Sfântul Prooroc Sofonie - al cărui nume se tâlcuiește "straja Domnului" său "cunoscătorul celor ascunse" -, fiul lui Husi, din seminția lui Simeon, a fost al noulea dintre "proorocii mici". A trăit la Ierusalim la începutul domniei regelui Iosia (640-609 î.Hr.).

A primit harul proorociei și a proorocit despre căderea și pustiirea Ierusalimului și despre necazurile cele mari ce vor veni peste iudei. A mai proorocit că neamurile vor ajunge popor ales al lui Dumnezeu; că rușinare va fi pentru cei necredincioși și mărire pentru cei drepți; că Hristos Domnul va fi Judecător și împărat a toată suflarea cuvântătoare și că va răsplăti fiecăruia după faptele lui. A murit în casa lui și a fost îngropat în țarina lui, așteptând învierea cea mare de apoi. Sfântul Prooroc Sofonie se asemăna la înfățișarea trupului cu Sfântul Ioan Teologul, numai că avea barba puțin mai rotundă.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Teodor, arhiepiscopul Alexandriei.

Locuitorii din Alexandria Egiptului, și mai cu seamă elinii și necredincioșii, s-au purtat aspru și crud cu sfinții. Din pricina aceasta pe mulți i-au făcut mucenici. Unul dintre aceștia a fost și Sfântul Teodor. Când a aflat poporul alexandrinilor că el mărturisește pe Hristos, că slujește Lui și că învață pe elini să creadă în El, au tăbărât cu mânie asupra lui și au pus mâna pe el. Mai întâi l-au chinuit cumplit, apoi au împletit o cunună de spini și l-au încununat cu ea; l-au bătut peste ochi, au râs de el și l-au batjocorit. În urmă a fost aruncat în mare. Dar pentru că a ieșit sănătos din mare, i-au tăiat capul, din porunca dregătorului.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul, care a fost eparh.

Cuviosul Teodul a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mare. Era patrician și avea dregătorie de eparh al pretorilor. Era căsătorit și ducea viață nepătată. Scârbit de jafurile și de lăcomia dregătorilor, și-a părăsit dregătoria. După moartea soției sale a împărțit la săraci averea sa cea mare, și s-a dus la Edesa. Acolo s-a făcut monah, și pentru viața lui sfântă a fost învrednicit cu daruri dumnezeiești. Că nu se hrănea cu mâncare tare, ci numai duminica se împărtășea cu cinstitul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos și cu puțină anaforă.

A fost însă tulburat de gânduri și se ruga lui Dumnezeu să-i arate cu cine din cei ce au bineplăcut lui Dumnezeu se aseamănă el. Și a auzit un glas care i-a spus că este asemenea în împărăția lui Dumnezeu cu un comediant, Cornelie, care locuia în Damasc. Ducându-se la Damasc, a găsit pe Cornelie, și căzând la picioarele lui, l-a rugat să-i spună cu de-amănuntul viața lui. Cornelie i-a răspuns că e păcătos și nu se știe cu vreo faptă bună. Bătrânul însă stăruia cu lacrimi și cu rugăminți. Și Cornelie, lăsându-se convins, i-a spus: "Eu, părinte, din fragedă vârstă, am trăit printre comedianți și printre jucătorii de teatru și multă vreme de acolo mi-am câștigat hrana cea de toate zilele. Târziu de tot și cu greutate, dându-mi seama de multele răutăți și cugetând la răsplătirea judecății ce va să fie, m-am lăsat de toate răutățile și am căutat să duc, pe cât am putut, o viață curată și să fac milostenii.

Astfel, de multă vreme, părinte sfințite, o femeie de bun neam, bogată și virtuoasă a fost căsătorita de ai ei cu un oarecare bărbat, desfrânat și risipitor, care a cheltuit nu numai averea femeii sale și pe a lui, ci a mâncat și alți mulți bani, luați cu împrumut. Pentru aceasta împrumutătorii lui l-au băgat la închisoare pentru multă vreme, pricinuind femeii lui nemângâiată întristare. Pe femeia aceasta am întâlnit-o eu, i-am aflat durerea și mi s-a întristat sufletul. Cu lacrimi în ochi am întrebat-o: "Cât de mare e datoria, femeie?". "Patru sute de galbeni" mi-a răspuns ea. Atunci am vândut niște giuvaieruri și cele mai frumoase haine ale mele, și am strâns patru sute de galbeni. Am pus banii în mâinile femeii, grăindu-i așa: "Ia banii aceștia, femeie, și du-te în pace! Scoate-ți bărbatul din închisoare și te roagă din toată inima iubitorului de oameni Dumnezeu ca să mă miluiască în ziua judecății".

Teodul a ascultat totul și s-a minunat foarte și a mulțumit lui Dumnezeu. A mai trăit câtva vreme, apoi s-a dus la Domnul cu bune nădejdi.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei.

Cel între sfinți părintele nostru Ioan s-a născut în cetatea Nicopole din Armenia, în al patrulea an al împărăției preabinecredinciosului împărat Marcian, adică în anul 454. A învățat Sfintele Scripturi, iar după moartea părinților lui a împărțit toată averea la săraci și a zidit o mănăstire în numele Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. În această mănăstire a trăit el împreună cu alți zece monahi. Pentru că a ajuns vestit din pricina virtuții sale, a fost hirotonit episcop al Coloniei. Vreme de nouă ani s-a îndeletnicit cu punerea în bună rânduială a treburilor bisericești.

După ce a săvârșit bine toate, s-a dus la Ierusalim. Ajuns acolo, s-a închinat Sfintelor Locuri, apoi s-a dus la Lavra Sfântului Sava. Fericitul Sava l-a primit fără să știe cine este cel venit în mănăstire și ca să-l încerce l-a pus să facă ascultare întâi la arhondaric, apoi la bucătărie. Când fericitul Sava a văzut că, peste așteptările sale, a îndeplinit bine cele două ascultări, i-a îngăduit să trăiască în isihie, adică în sihăstrie, într-o chilie de pustnic, cinci zile pe săptămână, fără să vadă pe cineva, fără să mănânce și fără să bea ceva, iar sâmbăta și duminica să vină la sfintele slujbe, ca să cânte și să mănânce cu frăția. Văzându-l fericitul Sava că sporește în viața cea după Dumnezeu, l-a dus la preasfințitul Ilie, patriarhul Ierusalimului, și i-a cerut să-l cinstească cu harul preoției. Cuviosul Ioan însă i-a spus patriarhului: "Îngăduie puțin, stăpâne! Trebuie să cunoști mai întâi greșelile mele! După aceea fă ce vei hotărî".

Când au rămas singuri, s-a aruncat cuviosul la picioarele patriarhului Ilie, jurându-i să nu spună cuiva viața sa. Patriarhul a încuviințat, socotind că are să audă cine știe ce faptă cu păcat. Dar când a auzit că a fost episcopul Coloniei, s-a spăimântat și a zis fericitului Sava: "Să nu-l mai superi pe Ioan, că el nu se face preot". Fericitul Ioan ajungând la adânci bătrâneți, a adormit în Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Agapie, Seleuc și Mamant, care de sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodul.

Cuviosul Părintele nostru Teodul s-a născut în Cipru pe vremea împăratului Maximian. De tânăr s-a lepădat de lume. Pentru marea lui nevoință pustnicească și pentru smerenia lui, i s-a luminat sufletul și a fost învrednicit cu darul de a vedea mai dinainte gândurile celor ce se apropiau de el. Prefăcându-se nebun, pe mulți îi mustra și-i făcea să se pocăiască. Ducându-și, astfel, bine viața și mântuind pe mulți, a adormit în pace.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Gavriil, care a fost mai înainte episcopul Ganului, iar mai pe urmă a suferit mucenicia în Prusa, în anul 1659.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Anghel, care a suferit mucenicia în Hios, în anul 1713.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 120
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 8 Iulie În aceasta luna, în ziua a opta, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Procopie, cel din Cezareea, in Palestina. Acest mucenic al lui Hristos a trait pe vremea lui Diocletian. Era din cetatea Elia, adica din Ier citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro